هنر و تجربه: سایت معروف کیک استارتر جایی است که در آن، در شکلی نوین از سرمایه گذاری روی فیلم‌ها، مردممی‌توانند روی فیلم‌ها و پروژه‌هایی که  تمایل به تولید‌شان  دارند، پول بدهند و در ساخت آن‌ها دخیل باشند. تا به حال این گونه بود که وقتی کار بودجه گیری پروژه‌ها در این سایت به اتمام می‌رسید، دیگر هیچ اطلاعی از تولید آن در دست نبود تا زمانی که فیلم مورد نظر ساخته شود. این بی‌اطلاعی سرمایه‌گذاران از وضعیت فیلمی که بابت آن پول داده‌اند باعث شد تا کیک استارتر بخش جدیدی با نام «نورافکن» (Spotlight) ایجاد کند که از طریق آن، مردم بتوانند از لحظه به لحظه مراحل تولید فیلمی که برای آن پول داده‌اند در صفحه شخصی خودشان در سایت، مطلع شوند.

با اقدام جدید این سایت، نه تنها فرآیند حمایت‌های مالی فیلم مورد نظر ادامه پیدا می‌کند بلکه فیلم‌ها با این کار می‌توانند در همان هنگام فیلم‌برداری و مراحل تولید نیز برای خودشان مخاطب پیدا کنند. این اطلاع رسانی در قالب اعلام وضعیت کنونی فیلم‌ها از زمان شروع تا اتمام کار یک فیلم با ارائه تاریخ دقیق آن انجام می‌شود.

وبسایت سرمایه گذاری عمومی کیک استارتر در سال ۲۰۰۹ راه اندازی شده و تا کنون چیزی بالغ بر ۲۵۰ هزار پروژه، که برخی از آنها فیلم های قابل توجهی بوده‌اند، بودجه خود را از طریق این سایت تامین کرده‌اند.