هنر و تجربه: فیلم‌های اکران نوروزی گروه هنر و تجربه از ۲۳ اسفند ماه در سینماهای این گروه به نمایش درآمدند. تصاویری از صحنه و پشت صحنه این فیلم‌ها را با هم مرور می کنیم.

آتلان
آتلان
مردی که اسب شد
مردی که اسب شد
مردی که اسب شد
پریدن از ارتفاع کم
پریدن از ارتفاع کم
پریدن از ارتفاع کم
روزمبادا
روزمبادا
روزمبادا
جایی برای زندگی
صحنه های خارجی
دختر مادر دختر
دخترمادردختر
دخترمادردختر
اسب تورین
اسب تورین
گاو
گاو