هنر و تجربه: فراخوان بخش فیلم جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال تمدید نمی‌شود.

دبیرخانه دوازدهمین جشنواره دانشجویی فیلم کوتاه نهال با اعلام اینکه مهلت ثبت نام بخش فیلم این جشنواره قابل تمدید نخواهد بود از تمدید مهلت ثبت نام بخش عکس و پوستر این جشنواره تا ۱۵ اردیبهشت ماه سال جاری خبر داد.

طبق زمان‌بندی ارائه شده از سوی دبیرخانه این جشنواره ،در بخش فیلم های دانشجویی ثبت نام تنها تا پایان روز اول اردیبهشت انجام می‌شود.بر همین اساس لازم است متقاضیان شرکت در این  بخش ثبت نام خود را در تاریخ مقرر انجام داده و آثار خود را تا تاریخ هفتم اردیبهشت ماه به جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال ارسال کنند.زمان ثبت نام بخش عکس و پوستر این جشنواره نیز تا روز ۱۵ اردیبهشت تمدید شده است. لازم به تاکید است که پورتال ثبت نام بخش فیلم جشنواره فقط تا پایان روز اول اردیبهشت باز خواهد بود.

به گزارش هنر و تجربه دوازدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه دانشجویی نهال، با همکاری انجمن علمی سینما و حمایت و یاری معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه هنر در دو بخش اصلی «فیلم کوتاه» و «پوستر و عکس»، خرداد ماه سال جاری برگزار می‌شود.