هنر و تجربه: فیلم‌های بخش‌های مختلف رقابتی و غیر رقابتی جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در سه سینمای مردمی برای علاقه‌مندان به نمایش گذاشته می‌شود.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و سومین جشنواره بین الملل فیلم فجر، فیلم‌های حاضر در بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر در سینما‌های پردیس آزادی، خانه هنرمندان و موزه سینما نمایش داده خواهد شد. برنامه این سه سینما به شرح زیر هستند:

خانه هنرمندان
آثار بخش‌های مختلف بخش بین‌الملل فیلم فجر، در خانه هنرمندان برای علاقه مندان نمایش داده می شود.
خانه هنرمندان در ایام برپایی بخش بین الملل جشنواره فیلم فجر، میزبان علافه‌مندان به سینما خواهد بود.
از ساعت ۱۵ در خانه هنرمندان، آثار بخش رنگین‌کمان فجر۳۳ نمایش داده خواهد شد.
همچنین خانه هنرمندا از ساعت ۱۷ آثار بخش فیلم‌های کوتاه و مستند را نمایش می دهد.
از ساعت ۱۹ نیز آثار بخش سینما حقیقت و ساعت ۲۱ آثار بخش رنگین کمان فجر (آثار حاضر در بخش های مختلف جشنواره) برای مخاطبان به نمایش گذاشته می شود.

موزه سینما
سالن موزه سینما یکی از سینماهایی است که میزبان آثار بخش های مختلف سی و سومین جشنواره بین الملل فیلم فجر است.
در ایام برگزاری بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر، از ساعت ۱۵ آثار فرانچسکو رزی: سینمای منتقد و متعهد نمایش داده خواهد شد.
همچنین از ساعت ۱۷ آثار بخش چشم‌انداز سینمای چین در موزه سینما نمایش داده می شود.
از ساعت ۱۹:۳۰ نیز آثار بخش چشم‌انداز سینمای ترکیه و از ساعت ۲۲:۳۰ آثار بخش سینمای هنر و تجربه در موزه سینما نمایش خواهد داشت.

سینما آزادی
آثار بخش بین‌الملل جشنواره فیلم فجر در سینما پردیس آزادی به اکران در می‌آیند. فیلم‌های این بخش در سالن های مختلف این سینما به روی پرده می‌روند.
سالن شهر فرنگ سینما آزادی میزبان بخش‌های مختلف این جشنواره است. این سالن از ساعت ۱۵:۳۰ میزبان آثار جلوه‌گاه شرق است. همچنین در ساعت ۱۸ آثار نمایش‌های ویژه (فیلم های روز) و در ساعت ۲۰ و ۲۲:۳۰ نیز آثار سینما سعادت در بخش مسابقه بین‌الملل در این سالن به نمایش در می آید.
سالن شهر قصه هم در ساعت های مختلف میزبان مخاطبان سینما است. در این سالن از ساعت ۱۵ آثار سینما سعادت در بخش مسابقه بین‌الملل، ساعت ۱۷ آثار فرانچسکو رزی: منتقد و متعهد، ساعت ۱۹ و ساعت ۲۱:۳۰ آثار هنر تجربه در بخش مسابقه‌ به نمایش گذاشته می‌شود.
همچنین در سالن شهر هنر از ساعت ۱۴:۳۰ آثار نمایش های ویژه، ۱۶:۳۰ آثار بخش سینما سعادت و از ساعت‌های ۱۹ و ۲۱:۳۰ آثار جلوه‌گاه شرق در بخش مسابقه بین‌الملل به روی پرده می روند.
در سالن شهر هفتم نیز از ساعت ۱۴ آثار جلوه‌گاه شرق در بخش مسابقه بین‌الملل، ساعت ۱۶:۳۰ آثار بخش نمایش‌های ویژه(فیلم های روز)، ساعت ۱۸ آثار بخش چشم‌انداز سینمای چین و از ساعت ۲۱ آثار بخش چشم‌انداز سینمای ترکیه نمایش داده می شود.
علاقمندان جهت اطلاع از برنامه های سینماهای اعلام شده می توانند به آدرس http://cinematicket.org/files/fajr۳۳/jadval/Barnameh%۲۰Beinalmelal.pdf مراجعه نمایند.

جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از ۵ تا ۱۲ اردیبهشت میزبان علاقه‌مندان به سینما خواهد بود.

برچسب‌ها: