هنر و تجربه: مهلت ثبت نام حضوری در کارگاه‌های تخصصی جشنواره بین المللی فیلم فجر تا روز جمعه  ۴ اردیبهشت تمدید شد.

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی و سومین جشنواره فیلم فجر، علاقه‌مندان برای حضور در کارگاه‌های تخصصی در نظر گرفته شده در بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر، تا روز جمعه ۴ اردیبهشت وقت دارند تا با مراجعه حضوری به دفتر جشنواره، در کارگاه های تخصصی ثبت نام کنند.

همچنین اعضای خانه سینما، انجمن سینمای جوانان ایران و دانشجویان رشته سینما می‌توانند با ۵۰ درصد تخفیف در این کارگاه ها حضور یابند و حتی این امکان فراهم شده تا علاقه‌مندانی که در این زمان، فرصت ثبت نام در کارگاه‌های یاد شده را پیدا نکردند صبح روز برگزاری ، ثبت نام و در آن حضور یابند. البته برای این افراد تخفیفی در نظر گرفته نخواهد شد.هشت کارگاه تخصصی سینمایی در حاشیه برپایی بخش بین الملل سی و سومین جشنواره فیلم فجر در سالن ۳ پردیس سینمایی ملت برگزار می‌شود.