هنر و تجربه: دبیر سی‌وسومین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم فجر در آخرین ساعات باقی‌مانده از جشنواره و در گفت‌وگو با خبرنگار هنر و تجربه با بیان این که جشنواره امسال نزدیکی بسیاری با بخش هنر و تجربه داشت،گفت: «فیلم‌های هنری و تجربی یکی از موقعیت‌های معرفی و نمایش‌شان همین غوغای جشنواره‌ها است. به همین خاطر است که در بخش سینمای ملی و در بخش بین‌الملل جشنواره از بخش مستقل هنر و تجربه استقبال کردیم.»
رضاداد هم‌چنین ارزیابی مثبتی از حضور بخش هنر و تجربه در جشنواره داشت: «در روزهای برگزاری جشنواره طی گفت و شنودهایی که با تعدادی از مهمانان غیر ایرانی داشتم، دریافتم، آن‌ها نیز از بخش هنر و تجربه استقبال کرده‌اند و آثار به نمایش‌ در آمده برایشان جذاب بوده‌است. آن‌ها از این که چنین بخشی در جشنواره ما وجود دارد، اعلام رضایت می‌کردند.»
او در ادامه با اشاره به این که در اکثر جشنواره‌ها آثاری که به نمایش در می‌آیند، عمدتا از جنس آثاری است که با رویکرد گروه هنر و تجربه سازگاری دارد، گفت: «به نظر من فیلم‌هایی که از سینمای ایران به دنیا معرفی می‌شود، نیز آثاری هم‌سنخ با گروه هنر و تجربه است. به همین جهت اقتضا می‌کند،گروه هنر و تجربه با این جنس آثار بتواند با محافل فرهنگی و هنری دنیا ارتباط وسیع‌تری برقرار کند».

رضاداد هم‌چنین اضافه کرد: «باید همان تلاشی که در ایران صورت می‌گیرد تا این فیلم‌ها بتواند با مخاطب وسیع‌تری ارتباط برقرار کند، به همین نسبت نیز باید تلاش شود تا با مخاطب گسترده‌تری در دنیا ارتباط برقرار کند و تنها محدود به حضور در جشنواره‌ها نباشد.»

دبیر دو دوره گذشته جشنواره فیلم‌فجر در ادامه صحبت‌هایش، درباره ادعاهای اخیر مبنی بر این که هنروتجربه فقط سینماها را اشغال می‌کند، افزود: «اتفاقا گروه هنر و تجربه می‌تواند برای سالن‌ها مخاطب‌آفرین باشد. این تجربه در دوره‌های قبل نیز انجام شده و موفق هم بوده‌است. در دوره‌ مسئولیت خود در بنیاد فارابی، در یکی از سالن‌های سینما فرهنگ بدون این که نام خاصی روی آن گذاشته شود، سعی کردیم فیلم‌های ویژه مخاطب خاص که رویکردی فرهنگی دارند، نمایش داده‌ شود. شاهد بودیم ارتباط تاثیرگذاری بین مخاطبین این سالن، با مخاطبین عمومی سالن دیگر برقرار می‌شد. خود این تعامل موجب می‌شد که تماشاگران جابه‌جا شوند و مخاطبین فیلم‌های اکران عمومی با فیلم‌های فرهنگی و هنری بیشتری آشنا شوند. لذا معتقدم این سیاست که در مجتمع‌های سینمایی یک سالن به این گونه فیلم‌ها اختصاص داده می‌شود، سیاست صحیحی است و نه تنها جا را برای فیلم‌های دیگر تنگ نمی‌کند، بلکه برای هر دو نوع سینما – هم سینمای اختصاصی و هم سینمای عمومی- مخاطبین بیشتری خواهد آورد».

رضاداد در بخشی از صحبت‌هایش با اشاره به این‌که در دوره اول بخش بین‌الملل جشنواره، در بخش هنر و تجربه بیشتر از تولیدات گذشته استفاده شده‌است، گفت: «باید ظرفیت خاصی در سینمای ایران برای تولیدات هنری و تجربی در نظر گرفته شود تا همه سینمای ایران نخواهد سلیقه‌ خود را بر سلیقه سینمای هنر و تجربه تحمیل کند. چون اگر یک سلیقه‌ بخواهد حاکم شود و عمومیت پیدا کند، خطرناک است. هیچ‌کدام از  سلایق نباید جای دیگری را تنگ کنند. تنوع سلیقه باید وجود داشته باشد.» او در پایان اضافه کرد: «از شرکت بخش هنر و تجربه برای دوره‌های بعدی جشنواره استقبال می‌کنیم و امیدواریم تولیدات متناسب با این گروه برای سال بعد نیز بتواند سامان بگیرد و در دوره بعدی جشنواره ملی و بین‌الملل فجر بتوانیم چشم‌انداز روشن‌تری از آثار هنر و تجربه را شاهد باشیم.»