هنر و تجربه: یک نگاه ساده به اخبار جشنواره کن نشان می‌دهد هنوز روی فرش قرمز جشنواره سلفی می‌گیرند و ظاهرا کسی به حرف‌های تیری فرمو مدیر جشنواره کن گوش نداده است.
همان‌طور که در این عکس پیداست یک هوادار مشتاق درحال گرفتن سلفی از خودش و وودی آلن است. هرچند آن‌طور که از عکس برمی‌آید وودی آلن چندان از بودن در این موقعیت راضی نیست.
در روزهای گذشته ستارگان هم گاهی روی فرش قرمز سلفی گرفته بودند.پیش‌تر تیری فرمو مدیر هنری جشنواره از ستارگان خواسته بود برای طولانی نشدن مراسم فرش قرمز از سلفی گرفتن در این مراسم خودداری کنند.

برچسب‌ها: