هنر و تجربه: فیلم «دریای درختان» ساخته گاس‌ون سنت روز شنبه(۲۶ اردیبهشت) پس از نمایش در جشنواره کن توسط حضار و مخاطبان هو شد.

در کنفرانس خبری پس از نمایش این فیلم، خبرنگاران سعی می‌کردند در مورد این مساله حرفی نزنند و نهایتا این گونه عنوان کنند که «دریای درختان» جزء فیلم‌های خوب ون‌سنت نیست. اما سرانجام نظر ون سنت و متیو مک کوناهی، در مورد استقبال نه چندان خوشایند تماشاچیان از فیلم پرسیده شد.

مک کوناهی به شکلی تدافعی و فروتنانه پاسخ داد :«هر کسی به همان قدر که حق دارد آخر فیلم بایستد و آن را تشویق کند، مختار است تا فیلم را هو کند».

ون سنت اما به طور سربسته و تا حدودی بی‌ربط واکنش نشان داد:«امروز صبح یادداشتی می‌خواندم که خیلی توصیفی بود. به این فکر می کردم که همه تماشاچیان امروز فیلمم می‌توانند مثل کسی باشند که این مطلب را نوشته است و وضعیت الان را درک می‌کنم. به خاطر دارم زمان نمایش «فیل» در سال ۲۰۰۳ هم همین اتفاقات برایم در کن افتاد و سر اینکه این فیلم خوب بوده یا بد، دعواهای زیادی به راه افتاد. معلوم نیست اگر روز دیگری فیلمم به نمایش درمی‌آمد فرقی می‌کرد یا خیر. هنگام نمایش فیلم‌تان هیچ چیزی قابل پیش‍‌بینی نیست».