هنر و تجربه: هفته پژوهش سینمای ایران در خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، نخستین هفته پژوهش سینمای ایران از ۲ تا ۵ خرداد در تالار استاد شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود. معاونت پژوهشی خانه هنرمندان ایران با توجه به ضرورت و اهمیت پژوهش‌های نظام‌مند و در راستای ترویج پژوهش‌های نظری در حیطه سینما، نخستین هفته پژوهش سینمای ایران را برگزار می‌کند.
سمینار نخست با عنوان «سینمای ایران و مخاطب» شنبه ۲ خرداد برگزار خواهد شد. در این سمینار پس از مراسم افتتاحیه با حضور حجت الله ایوبی، مجید سرسنگی، رضا میرکریمی، بهمن نامور مطلق و مقدمه حسن حسینی، دبیر علمی، علیرضا محمودی با عنوان «مخاطب شناسی سینمای ایران در دهه هشتاد»، علی بختیاری با عنوان «بازتاب یک بازتاب: نگاهی به پدیده پوستر فیلم ایرانی از ۱۳۰۹  تا ۱۳۵۷» و محمود صادقلو گیوی با عنوان «فرانکشتاین, برادران مارکس و سینمای ایران» سخنرانی خواهند کرد.
سمینار دوم با عنوان «سینمای ایران و اسطوره» روز یکشنبه ۳ خرداد ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. در این سمینار دکتر بهمن نامور مطلق، دبیر علمی سمینار، با عنوان «اسطوره و سینما»، صفیه اثنی عشری با عنوان «شی در نقش قهرمان» و بهروز عوض پور با عنوان «نقد فیلم زندان زنان با اسطوره شناسی خورشیدی ماکس مولر» سخنرانی خواهند کرد.
سمینار سوم با عنوان «سینمای ایران و فیلم نامه» دوشنبه ۴ خرداد ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. در این سمینار پس از مقدمه عباس اکبری، دبیرعلمی، فرهاد توحیدی با عنوان «ایده و ایده پردازی در فیلم» محمد شهبا با عنوان «روایت غیرخطی» و بهروز افخمی با عنوان «هرم را وارونه کن» سخنرانی خواهند کرد.
سمینار چهارم با عنوان «زمان و مکان در سینمای ایران» سه شنبه ۵ خرداد ساعت ۱۷ برگزار خواهد شد. در این سمینار حمیدرضا شعیری با عنوان «زمان انفجاری، انسدادی و انبساطی در سینما با تاکید بر مستند دماغ به سبک ایرانی»، رامتین شهبازی با عنوان «مطالعه وجه اسطوره‌ای «خرمشهر» به‌مثابه «مکان روایی» در بازنمایی سینمایی: در نگاهی به دو مستند «داستان یک شهر» و «ناگهان تو گم شدی»» و مریم قهرمانی با عنوان « استعاره ی خانه در سینمای مهرجویی » سخنرانی خواهند کرد.
علاقمندان برای حضور در سمینارها می‌توانند در تاریخ‌های یاد شده به خانه هنرمندان ایران تالار استاد شهناز مراجعه کنند.
برچسب‌ها: