هنر و تجربه :گروه سینمایی هنر و تجربه مدتی است با توجه به در خواست‌های فراوان علاقه‌مندان سینما و کمبود سالن‌های سینمادر برخی از شهرها که سالن ثابت ندارد اقدام به نمایش موردی فیلم های پرمخاطب خود کرده است .
به گزارش روابط عمومی گروه هنر وتجربه ، تور ایران‌گردی هنر و تجربه که از مدتی قبل با شهرگنبد  آغاز شد ، هم اکنون به شیراز رسیده است . این تور ایران‌گردی قرار است تا زمان اختصاص یافتن سالن‌های اختصاصی به فیلم‌های هنر وتجربه ،در شهرهای دیگری نیز ادامه داشته باشد.
فیلم «ماهی و گربه» ساخته شهرام مکری در ادامه تور ایران‌گردی هنر و تجربه درسینما شیرازشهر  اکران شده که با استقبال بسیار خوبی هم از سوی مخاطبان مواجه شده‌است.