هنروتجربه:اعضای انجمن صنفی فیلم کوتاه در نشستی با فرید فرخنده‌کیش به بحث و تبادل‌نظر پرداختند. این نشست به‌منظور ارائه راهکارهایی برای هموار شدن مسیر فیلم‌سازان جوان در مراحل حرفه‌ای ساخت فیلم کوتاه و نیز ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی‌شان انجام شد.

به گزارش انجمن سینمای جوانان ایران، بیژن میرباقری، مهدی نادری، مسعود امینی تیرانی، مهدی جعفری، مصطفی آل احمد، نیما عباس پور، محمد ارژنگ و آرش رصافی در پی نشستی با فرید فرخنده‌کیش مدیرعامل انجمن سینمای جوانان به بررسی راهکارهای جهت سامان‌دهی تولید و اکران فیلم کوتاه و نیز حمایت از فیلم‌سازان جوان مستعد و توانمند برای ساخت اولین فیلم بلند خود پرداختند.

در این نشست تولید مجموعه فیلم‌های کوتاه با موضوعات مشترک و اکران این فیلم‌ها در قالب یک فیلم بلند اپیزودیک در سینماها باهدف شناساندن توانایی‌های فیلم کوتاه و فیلم‌سازان فیلم کوتاه در جذب و برقراری ارتباط با مخاطب و نیز جلب‌توجه مدیران کلان به جهت کسب حمایت ایشان از فیلم‌سازان جوان و بااستعداد سینمای ایران به‌عنوان نخستین پیشنهاد کاربردی در این جلسه مطرح شد.

بر اساس این گزارش طراحی روندی جهت معرفی فیلم‌سازان توانمند برای ساخت نخستین فیلم بلند سینمایی به بنیاد سینمایی فارابی به‌عنوان متولی تولید فیلم‌های اول، سامان‌دهی اکران فیلم کوتاه باهدف وارد کردن فرایند تولید فیلم کوتاه در مسیری که استعدادهای فیلم‌سازان جوان در تامین کیفیت فیلم کوتاه متمرکز شود و کم شدن مسائل حاشیه‌ای و رفع موانع در مسیر ساخت فیلم‌های کوتاه از مباحث دیگر مطرح‌شده در این نشست بود. همچنین تاکید بر روند تمرکززدایی فرایند تولید فیلم در انجمن سینمای جوانان و توجه به فیلم‌سازان بااستعداد مناطق مختلف کشور به‌منظور حمایت از ایشان برای ورود به عرصه سینمای بلند از دیگر مباحث مطرح‌شده در این نشست بود.

در ادامه این نشست، هم چنین نمایش مجموعه‌های فیلم کوتاه با مضامین بومی و فرهنگی مناطق مختلف برای مخاطبین آن مناطق از دیگر راهکارها جهت جلب‌توجه مخاطبین و درنتیجه آشکار ساختن کارکردهای فیلم کوتاه عنوان شد.

فرید فرخنده‌کیش در پایان این نشست در خصوص پیشنهادها و نظرات ارائه‌شده وظیفه انجمن سینمای جوانان ایران را حمایت تمام و کمال از فیلم‌سازان جوان در تمامی مراحل هنری دانست و افزوذ:« انجمن سینمای جوانان ایران و صنف فیلم کوتاه باید متوجه ارتقاء کیفیت آموزشی سینما، سامان‌دهی وضعیت تولید و عرضه فیلم کوتاه، شناسایی و معرفی استعدادهای جوان باشند. هم‌‌چنین باید از فیلم‌سازان جوان در مرحله ورود به سینمای بلند و ساخت نخستین فیلم بلندشان نیز حمایت و پشتیبانی کرد. چراکه اختلاف سطح موجود بین سینمای کوتاه و بلند در موارد زیادی باعث شده استعدادهای درخشان آن‌چنان که باید نتوانسته‌اند در مرحله ساخت فیلم بلند توانایی‌های خود را به نمایش بگذارند.»