هنر و تجربه: مستند «جایی برای زندگی» به کارگردانی محسن استاد علی در سه رشته  نامزد دریافت جوایز بخش مستند جشنواره شهر قرار گرفت.

نامزدهای بخش مستند جشنواره فجر در چهار بخش بهترین دستاورد بخش فنی و هنری (بهترین فیلم‌برداری مستند)، بهترین پژوهش، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم اعلام شدند که جایی برای زندگی در سه بخش پژوهش، بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نامزد شده است.فهرست کامل نامزد‌های بخش مستند جشنواره شهر به شرح زیر هستند:

 بهترین فیلم :
باد بر باغ نظر به تهیه کنندگی پویان کاظمی
جایی برای زندگی به تهیه کنندگی محسن استادعلی و نسرین عبدی
شکوفه های زمستان به تهیه کنندگی سیدجمال عودسیمین
شهری که می شناسم به تهیه کنندگی احسان معصوم
مسیر سبز به تهیه کنندگی محسن رمضان زاده

 بهترین کارگردانی :
یاسر طالبی برای کارگردانی آب شهر
پویان کاظمی برای کارگردانی باد بر باغ نظر
محسن استادعلی برای کارگردانی جایی برای زندگی
لقمان خالدی برای کارگردانی کمی بالاتر
محمدعلی هاشم زهی برای کارگردانی موکان

 

 بهترین دستاورد فنی و هنری(فیلمبرداری فیلم مستند):
علی لقمانی برای فیلمبرداری باد بر باغ نظر
مسعود امیرآبادی و مهدی ترکان برای فیلمبرداری شهری که می شناسم
رضا مهرزاد برای فیلمبرداری مسیر سبز
بهروز بادروج برای فیلمبرداری موکان
پژمان الله مرادی برای فیلمبرداری می لا دو

بهترین تحقیق و پژوهش :
پویان کاظمی برای باد بر باغ نظر
محسن استادعلی برای جایی برای زندگی
احسان معصوم برای شهری که می شناسم
محمدرضا ناصری نیا و یاسر خیر برای مزرعه ای که روئید و شهر شد
محسن رمضان زاده برای مسیر سبز