هنر و تجربه: قبل از شروع دوره جدید اکران فیلم‌ها در گروه هنر و تجربه، شش فیلم از چرخه اکران این گروه حذف می‌شوند.
فیلم «روایت ناپدید شدن مریم»، «آشنایی با لیلا»، «شب،بیرون»، «همشهری کین»، «اسب تورین» و «گاو» فیلم‌هایی هستند که روز چهارشنبه ۱۳ خرداد آخرین روز اکرانشان در سینماهای هنر و تجربه را دارند. همچنین گروه «فیلم‌های کوتاه تجربی روز» از چرخه اکران خارج شده و از این به بعد، فیلم‌های کوتاه، تنها در زیرمجموعه «فیلم‌های کوتاه روز» به نمایش درمی‌آیند.