هنر و تجربه: بلیت فیلم‌های گروه سینمایی هنر و تجربه در ایام ماه مبارک رمضان ۵۰۰۰ تومان شد.
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، با توجه به درخواست‌های متعدد علاقمندان سینمای هنر و تجربه در خصوص امکان بهره‌مندی بیشتر از مجموعه سالن‌های سینمایی در ماه مبارک رمضان، بالأخص تقاضای قشر دانشجو و دانش آموزان، شورای  سیاست‌گذاری سینمای هنر و تجربه، بهای بلیت کلیه سینماهای متعلق به هنر و تجربه را در طول ماه مبارک رمضان ۵۰۰۰ تومان تعیین کرد.گفتنی است قیمت بهای بلیت سینماها حسب مصوبه شورای محترم صنفی نمایش برای سایر سینماهای کشور با کاهش هزار و دو هزار تومان برحسب درجه‌بندی سینما تعیین شد.بهای بلیت سینماهای هنر و تجربه در سال ٩۴ فاقد هرگونه افزایشی بوده است و با این نرخ گذاری بلیت گروه سینمایی هنر و تجربه در ماه مبارک رمضان، عملا بهای بلیت این گروه با نزدیک به ۵٠ درصد تخفیف نسبت به بسیاری از سالن‌ها در این ماه عزیز همراه خواهد بود.
برچسب‌ها: