هنر و تجربه: گروه سینمایی هنر و تجربه برای اکران فیلم‌های خود در ماه رمضان سانس فوق‌العاده‌ای را در نظر گرفته است.
به گزارش روابط عمومی گروه هنر و تجربه، پردیس سینمایی کوروش که از سینماهای اصلی نمایش‌دهنده گروه هنر و تجربه است در ایام ماه مبارک رمضان سانس فوق‍العاده‌ای را یرای مخاطبان فیلم‌های گروه هنر و تجربه در نظر گرفته است.
سانس فوق‌العاده فیلم‌های هنر و تجربه در این پردیس سینمایی از ساعت ۱۲شب شروع می شوند.
برچسب‌ها: