هنر و تجربه: موسسه سینماشهر فهرست سی سینمای پرفروش کشور را اعلام کرد. پردیس سینمایی کورش در صدر این فهرست قرار دارد.

پردیس سینمایی کورش با متوسط فروش ۸۶۲ میلیون تومان در ماه، پرفروش‌ترین سینمای کشور در سه ماه نخست سال جاری بوده است. این سینما سال گذشته با فروش متوسط ماهانه ۴۹۷ میلیون تومان بعد از پردیس آزادی در جای دوم قرار داشت. پردیس سینمایی کورش از سینماهایی است که یکی از سالن‌های خود را در اختیار نمایش گروه هنر و تجربه قرار داده است.

پردیس آزادی با متوسط ۶۴۳ میلیون تومان در ماه دومین جای این فهرست را به خود اختصاص داده است. این سینما سال گذشته ۵۶۵ میلیون و سال ۹۲ نیز ۳۹۰ میلیون تومان ماهانه فروش داشت که با توجه به اقزایش قیمت بلیت‌ها رشد پیدا کرده است.

سومین سینمای پرفروش کشور اما خارج از تهران واقع شده است.. پردیس هویزه مشهد که مدت زمان زیادی از بازسازی آن نمی‌گذرد به طور متوسط در هر ماه ۳۷۶ میلیون تومان بلیت فروخته است. این پردیس هم یکی از سالن‌هایش به نمایش آثار گروه هنر و تجربه اختصاص یافته است.

در چهارمین و پنجمین مکان این جدول فروش به ترتیب پردیس سینمایی ملت با ۲۸۸ میلیون تومان و سینما فرهنگ تهران با فروش ۲۵۳ میلیون تومان در ماه قرار گرفته‌اند. یکی از دو سالن نمایش سینما فرهنگ مختص نمایش آثار هنر و تجربه است.

پردیس زندگی، سینما ایران، سینما ساویز کرج، اریکه ایرانیان و سینما ماندانا در جایگاه‌های بعد قرار گرفته‌اند. سالن موزه سینما نیز بیستمین سینمای پرفروش کشور است که د ر یک سالن آن فیلم‌های هنر و تجربه به نمایش در می‌آید.