هنر و تجربه: جشنواره‌هایکی از بهترین محل برای کشف استعدادهای فیلم‌سازی هستند. تعدادی از مهم‌ترین جشنواره‌های فیلم مستقل، که در نیمه دوم سال ۲۰۱۵ برگزار می‌شوند فراخوان و مهلت پذیرش آثار خود را اعلام کرده‌اند. جشنواره فیلم ساندنس و جنوب از جنوب غربی هم که سرآمد جشنواره‌های فیلم‌های مستقل هستند، از هم اکنون آثار رسیده را مورد بازبینی قرار می‌دهند.

در زیر تاریخ موعد دریافت آثار جشنواره‌ها به تفکیک آمده است.

موعد جشنواره فیلم شیکاگو: ۶ جولای ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۵ تا ۲۹ اکتبر ۲۰۱۵)

موعد جشنواره فیلم آستن: ۱۰ جولای ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۹ اکتبر تا ۵ نوامبر ۲۰۱۵)

موعد جشنواره فیلم تلورید: ۱۵ جولای ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۹ آگوست تا ۱ سپتامبر ۲۰۱۵) (مهلت ارسال فیلم‌های کوتاه به پایان رسیده است)

موعد جشنواره فیلم سن سباستین: ۱۶ جولای ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۸ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۱۵)

موعد جشنواره فیلم مستند نیویورک: ۱۷ جولای ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۲ تا ۱۹ نوامبر ۲۰۱۵)

موعد جشنواره فیلم AFI (انستیتو فیلم آمریکا): ۲۴ جولای ۲۰۱۵  (زمان برگزاری: ۵تا ۱۲ نوامبر ۲۰۱۵)

موعد جشنواره فیلم بوسان: ۳۱ جولای (زمان برگزاری: ۱تا ۱۰ اکتبر ۲۰۱۵)

جشنواره‌های سال ۲۰۱۶:

موعد جشنواره فیلم ساندنس: فیلم کوتاه: ۲۴ آگوست ۲۰۱۵ / فیلم بلند: ۳۱ آگوست ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۱ تا ۳۱ ژانویه ۲۰۱۶)

موعد جشنواره فیلم اسلم دنس: ۴ سپتامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۲ تا ۲۸ ژانویه ۲۰۱۶)

موعد جشنواره فیلم سانتا باربارا: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۳ تا ۱۳ فوریه ۲۰۱۶)

موعد جشنواره فیلم جنوب از جنوب غربی: ۱ اکتبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۱۱ تا ۱۹ مارس ۲۰۱۶)

موعد جشنواره فیلم پالم اسپرینگز: ۲۰ آگوست ۲۰۱۵  (زمان برگزاری: ۱ تا ۱۱ ژانویه ۲۰۱۶)

موعد جشنواره فیلم سینه کوئست: ۱۶ اکتبر ۲۰۱۵ (زمان برگزاری: ۲۳ فوریه تا ۶ مارس ۲۰۱۶)

 

منبع: ایندی وایر