هنر و تجربه: با مساعدت و همکاری پردیس سینمایی آزادی و شورای صنفی نمایش، سانس‌های فوق‌العاده‌ای برای فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» درنظر گرفته شده است.

به گزارش روابط عمومی هنر و تجربه، پردیس سینمایی آزادی هر روز یک سانس در ساعت ۲۳٫۳۰ به نمایش فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» اختصاص داده است. همچنین خانه هنرمندان هم برای روزهای آخرهفته پنج‌شنبه و جمعه دو سانس فوق‌العاده برای این فیلم در ساعت ۲۲٫۳۰ درنظر گرفته است.

سینما آزادی سال گذشته در مجموعه سینماهای گروه هنر و تجربه قرار داشت که از اردیبهشت ماه امسال از این گروه سینمایی خارج شد و سینما فرهنگ جایگزین آن شد. اضافه شدن یک سانس اضافی در این سینما اقدامی در جهت پاسخگویی به تقاضای علاقمندان هنر و تجربه است.