هنر و تجربه: استقبال مخاطبان از «اعترافات ذهن خطرناک من» باعث شد در پردیس سینمایی کورش برای این فیلم فیلم سانس فوق‌العاده در نظر گرفته شود.

در سه روز آخر هفته جاری ، چهارشنبه پنج‌شنبه و جمعه، آخرین سانس سالن شماره ۹ پردیس سینمایی کورش در ساعت ۱۱٫۳۰ به نمایش فوق‌العاده فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» اختصاص پیدا می‌کند.

پردیس سینمایی آزادی نیز هرشب در همین ساعت اعترافات… را نمایش می‌دهد. نمایش این فیلم از پنج‌شنبه ۲۵ تیرماه در گروه سینمایی هنر و تجربه آغاز شده است.