هنر و تجربه: بازیگران فیلم سینمایی «گس»  روز چهارشنبه هفتم مرداد در پردیس سینمایی کوروش بلیت فروشی می‌کنند.

شبنم مقدمی، مهسا علافر، نوال شریفی و صدف احمدی بازیگران فیلم «گس» به کارگردانی کیارش اسدی زاده روز چهارشنبه ۷ مرداد، ساعت ۱۹ در پردیس سینمایی کوروش حاضر می شوند تا به بلیت فروشی بپردازند و به این وسیله زا این فیلم حمایت کنند.

گس از شانزدهم خرداد در گروه سینمایی هنر و تجربه اکران شده است و نمایش آن در این گروه ادامه دارد. فیلم‌نامه «گس» را کیارش اسدی زاده به نگارش درآورده و مدیریت فیلم‌برداری آن بر عهده مجید گرجیان بوده است.

این فیلم روایت زنجیروار زندگی آدم ﻫایی است که به واسطه دردی ﻣشترک زندگی‌شان به هم گره خورده است. «گس» پیش از این در جشنواره های گوتنبرگ، سوﺋد، پونا ﻫند، ﮐمبریج ﻟندن، دبات روسیه حضور داشت و توانسته تندیس شواﻟﯿه گروه بازیگران از ﻫشتمین جشنواره ﻓﯿلم رم را کسب کند.

در این فیلم ﺻابر ابر، شبنم ﻣقدﻣﯽ، پانته آ پناﻫﯽ ﻫا، ﻣﺤمدرﺿا ﻏﻔاری، رویا جاویدنیا، اﺣسان اﻣانی، ﻣهسا علاﻓر، سیاﻣﮏ ﺻﻔری، نوال شریفی، ﺻدف اﺣمدی، بهاران بنی اﺣمدی، ﻣاﻫانا نور ﻣﺤمدی، سیما مبارکشاهی به ایفای نقش می‌پردازند.