هنر و تجربه: سینما ساحل اهواز یک بار دیگر با نمایش «اعترافات ذهن خطرناک من» اکران فیلم‌های هنر و تجربه را از سر می‌گیرد.

این سینما که در ماه‌های گذشته با مشکل در تاسیسات سیستم سرمایشی سینما مواجه بود و حتی چندین روز تعطیل شد، از امشب چهارشنبه ۱۴ خرداد با نمایش «اعترافات ذهن خطرناک من» در ساعت ۲۴ روال سابق خود در نمایش تک‌سانس فیلم‌های هنر و تجربه را دوباره شروع می‌کند.

روزهای پنج‌شنبه و جمعه نیز در ساعت ۱۷ سالن این سینما اختصاص به هنرو تجربه دارد و به علت استقبال مخاطبین از هفته بعد، این سانس تغییر می‌کند. زمان دقیق سانس‌های هنر و تجربه در سینما ساحل اهواز متعاقبا اعلام می‌شود.