هنر و تجربه: ۱۴۴ اثر بلند و نیمه‌بلند و کوتاه متقاضی حضور در بخش مسابقه سینمای ایران جشنواره بین المللی فیلم نوجوانان در همدان شدند.

این ۱۴۴ اثر توسط هیات سه نفره داوران مورد قضاوت قرار می‌گیرند. پوران درخشنده، امیرشهاب رضویان و التفات شکری آذر اعضای هیات داوران هستند که به حکم علیرضا شجاع نوری بخش مسابقه سینمای ایران بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم های نوجوانان را داوری می‌کنند.

از میان این ۱۴۴ اثر، تعداد ۲۶ اثر بلند سینمایی، ۵ اثر پویانمایی و عروسکی بلند، ۷۲ اثر کوتاه و نیمه بلند رئال و ۴۶ اثر کوتاه و نیمه بلند پویا نمایی و عروسکی است.

در میان ۲۶ فیلم بلند متقاضی شرکت در این جشنواره نام فیلم‌هایی چون آسمان آبی مادرم( علی قوی تن)، چشمه گنجشک (پناه برخدا رضایی)، دریا و ماهی پرنده (مهرداد غفارزاده) و ممیرو  (سید هادی محقق) به چشم می‌خورد.

بیست‌ و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های نوجوانان مهر ماه در همدان برگزار می‌شود.