ماهنامه هنروتجربه/کیارش اسدی‌زاده:فیلمی شریف از فیلم‌سازی که سالیان سال است که روایت و تصویر را از خیلی‌ها بهتر می‌شناسد، در ظاهر فیلم اول کاوه ابراهیم‌پور است اما فیلم این جمله را نقض می‌کند؛ بسیار پخته و به دور از هیجانات ناشی از جوانی یک کارگردان است.
بازی‌هایش مثال زدنی است، به خصوص کودک فیلم. فاطمه معتمدآریا هم که همیشه فاطمه معتمدآریاست، همیشه خوب است، همیشه دلنشین و باورپذیر.
«یحیی سکوت نکرد»؛ فیلمی که در جشنواره سی‌وسوم فجر در این دوران فقر فیلم خوب، قدرش دانسته نشد که صد البته فیلم برای مردم است نه گروهی خاص، پس نظر جشنواره‌ای‌ها چندان هم اهمیت ندارد.
«یحیی سکوت نکرد»؛ فیلمی که نباید دیدنش را از دست داد. فیلمی که فیلم است، که سینماست. سینمای ناب.

نسخه pdf شماره شانزدهم ماهنامه هنروتجربه