هنر و تجربه: روزنامه سینمایی صبا امروز (چهارشنبه ۱۱ شهریور) در صفحه آخر کاریکاتوری از محمدرضا میرشاه‌ولد منتشر کرده است. کاریکاتوری که موضوع آن سینمای هنر و تجربه است.