هنر و تجربه: سایت سازمان سینمایی چندی پیش نظر سنجی را پیرامون عملکرد گروه هنر و تجربه طی یک سال اخیر طراحی و به روی سایت گذاشته بود. روابط عمومی سازمان سینمایی طبق روال نظر سنجی‌های پیشین این سایت، گزارشی از جزییات این نظرسنجی را به همراه جدول فراوانی و نمودار آن منتشر کرده که به شرح زیر است:

«راه اندازی گروه سینماهای «هنر و تجربه» یکی از مهم‌ترین اتفاقاتی است که در سازمان سینمایی دولت جدید رخ داده است. با این‌که رویکرد گروه هنر و تجربه مورد توجه سینماگران، صاحب‌نظران و منتقدان سینمایی قرار گرفته، از مخاطبان سایت سازمان سینمایی درخواست کردیم به پرسش نظرسنجی این سایت پاسخ داده و نظرشان را درباره فعالیت یک ساله گروه هنر و تجربه بیان کنند.

Captur   fsdfse

در پرسش مطرح شده در نظرسنجی سایت سازمان سینمایی از مخاطبان خواسته شد تا بیان کنند «پس از گذشت یک سال از آغاز کار گروه هنر و تجربه، عملکرد این مقطع را چگونه ارزیابی می‌کنند». در این سنجش گزینه‌ها به ترتیب شامل عالی، خوب، متوسط و ضعیف بوده و در مجموع ۳۲۵ نفر در آن شرکت کردند.

پاسخ‌های به دست آمده نشان می‌دهد بیشترین افراد پاسخ‌دهنده از عملکرد گروه هنر و تجربه راضی بوده و با ۴۶٫۱ درصد گزینه «خوب» را انتخاب کردند. همچنین ۲۷٫۶ درصد این رویکرد را «عالی» دانسته و از سوی دیگر ۱۵٫۳ درصد نیز عملکرد گروه هنر و تجربه را «متوسط» بیان کردند. در این سنجش تنها ۱۰٫۷ درصد با انتخاب گزینه «ضعیف» نسبت به عملکرد گروه ابراز نارضایتی کردند.»

 

جدول فراوانی

عالی ۹۰ نفر ۲۷٫۶ درصد

خوب ۱۵۰ نفر ۴۶٫۱ درصد

متوسط ۵۰ نفر ۱۵٫۳ درصد

ضعیف ۳۵ نفر ۱۰٫۷ درصد

جمع ۳۲۵ نفر  ۱۰۰ درصد