هنر و تجربه :  یک سالگی گروه هنر و تجربه در جشن روز ملی سینما گرامی داشته شد.

در مراسم روز ملی سینما که به همت سازمان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد کیک یک سالگی آغاز نمایش‌های گروه هنر و تجربه بریده شد. در این مراسم ابتدا فیلم کوتاهی از برخی فعالیت‌های این گروه به نمایش درآمد ،سپس حجت الله ایوبی (رییس سازمان سینمایی ) ایرج تقی‌پور ، هوشنگ گلمکانی ،شهرام مکری ( از اعضا شورای سیاست‌گذاری هنر و تجربه) و امیرحسین علم‌الهدی (دبیر شورای سیاست‌گذاری ) به روی سن رفتند و با بریدن کیک ،یک سالگی هنر و تجربه را جشن گرفتند.

هم‌چنین در انتهای مراسم گلمکانی با یاد ایرج کریمی سینماگر و منتقد تازه درگذشته فقدان او را ضایعه‌ای غیر قابل جبران برای عرصه نقد نویسی دانست.

گزارش کامل جشن روز ملی سینما متعاقبا منتشر می‌شود.

یک سالگی هنر و تجربه

عکس : یاسمن ظهورطلب