هنر و تجربه: کارت‌های عضویت در گروه هنر و تجربه تا اطلاع ثانوی تمدید اعتبارشد.

تاریخ انقضای بخشی از کارت‌های عضویت اعضای گروه هنر و تجربه، مهرماه ۱۳۹۴ ذکر شده‌است اما این کارت‌ها تا اطلاع ثانوی و توزیع کارت‌های جدید هم‌چنان معتبر است و اعضا می‌توانند در سینماهای گروه هنر و تجربه از آن استفاده کنند. دارندگان این کارت می‌توانند با ارائه آن در سینماهای طرف قرارداد با هنر و تجربه به همراه یک نفر، از تخفیف پنجاه درصدی برخوردار شوند.

برچسب‌ها: