هنر و تجربه: کیانوش عیاری کارگردانی است که از تجربه‌گرایی واهمه ندارد. رد این ویژگی را می‌توان در آثار او از «تنوره دیو» تا «خانه پدری» جست‌وجو کرد. در آستانه یک سالگی گروه هنر و تجربه می‌خواستیم نظر او را که آخرین ساخته‌اش خانه پدری فقط چند ساعتی در گروه هنر و تجربه موفق به نمایش شد، بپرسیم. عیاری که در فیلم‌هایش هم اهل پرگویی نیست، فقط به چند جمله اکتفا کرد:« تشکیل گروه هنر وتجربه اتفاق خوبی برای فیلم‌هایی بود که هیچ‌گاه زیر تنه سنگین سینمای موسوم به سینمای بدنه شانسی برای دیده شدن نداشتند. تشکیل این گروه توانست تعداد قابل توجهی فیلم که ربطی به ابتذال ندارند را نمایش دهد. لزوما نباید انتظار داشت این فیلم‌ها همگی فیلم‌های خوبی باشند اما یک ویژگی مشترک دارند و آن این است که از حوزه ابتذال خارج هستند.» او ادامه داد:« گروه سینمای هنرو تجربه سال‌ها جایش در سینمای ما خالی بود و وجود آن انرژی مضاعفی است برای کسانی که به سمت سینمای مستقل حرکت می‌کنند و می‌تواند نوید این را بدهدکه تعداد فیلم‌های تجربی بیشتر خواهد شد و در نهایت راهش را به سمت سینمای حرفه‌ای بازخواهد کرد.» عیاری در آخر تاکید کرد:«طبعا ساخت چنین فیلم‌هایی به بهتر شدن سینمای ایران کمک خواهد کرد.»