هنروتجربه: روزنامه سینما امروز (۱۱ مهر ۱۳۹۴)  نقدی قدیمی از داوود مسلمی را بار دیگر منتشر کرده است که بر فیلم «باشو غریبه کوچک» به کارگردانی بهرام بیضایی که در شماره سه فصلنامه نقد سینما در سال ۱۳۷۲ به چاپ رسیده است. در این یادداشت مسلمی باشو… را تاثیرگذارترین فیلم بیضایی در ارتباط با تماشاگر دانسته است.

11

 

 

برچسب‌ها: