هنر و تجربه: جشن کوچک و صمیمی یک سالگی گروه هنروتجربه در دفتر مرکزی این گروه برگزار شد. اعضای شورای سیاستگذاری هنر و تجربه، کادر اداری، تیم رسانه‌ای این گروه اعم از ماه‌نامه و سایت، روابط عمومی و مدیر هنری در این مراسم حضور داشتند.

در ابتدای مراسم امیرحسین علم‌الهدی مدیراجرای گروه و دبیر شورای سیاستگذاری از تلاش‌هایی که حاضرین برای پیش‌برد هنروتجربه انجام داده‌اند تشکر کرد. ایرج تقی‌پور عضو شورای سیاست‌گذاری گروه هنروتجربه در این مراسم ضمن اهمیت توجه به نگاه‌های جدید و ارتباط ذهنی با نسل جوان گفت: «نسل جدید با ابزارهای جدید اطلاع‌رسانی آشناتر است. نسل قدیمی‌تر باید با این ابزارها خودش را وفق بدهد. نسل جدید هم باید عمیق‌تر باشد.»

جمال امید، هوشنگ گلمکانی، جعفر صانعی مقدم، ایرج تقی‌پور، شهرام مکری، سیف‌الله صمدیان و امیرحسین علم‌الهدی اعضای شورای سیاست‌گذاری، میثم مزلقانی مدیر پخش این گروه، الهه گودرزی مدیر هماهنگی امور بین‌الملل، ترانه شاه‌محمدی مدیر امور سینماها، مریم فرحزادی مدیر دفتر و امور اداری، سحر اسماعیلی نیروی امور پخش و سینما، محمد تاجیک روابط عمومی، بهزاد خورشیدی مدیر هنری، حسام‌الدین مقامی‌کیا دبیر تحریریه ماهنامه، شاهین امین مدیر سایت، رامک صبحی دبیر سایت، بهزاد وفاخواه، امیر محقق ، زهرا عزیزمحمدی،و سوگند نیازمند همکاران سایت، مجید توکلی مستندساز مراسم‌های مربوط به هنر و تجربه و یاسمن ظهورطلب عکاس گروه در این مراسم حضور داشتند.

متاسفانه امیرعابدی مدیر فضای مجازی به علت درگذشت پدرش در مراسم غایب بود. کیوان کثیریان سردبیر ماه‌نامه و مجید مسچی و محمدرضا فرجی اعضای شورای سیاست‌گذاری نیز هم به علت مشغله کاری حضور نداشتند.در انتهای این مراسم خودمانی سوگندنیازمند به عنوان جوانترین عضو مجموعه هنروتجربه شمع کیک یک سالگی هنر و تجربه را فوت کرد.

 

جوان‌ترین عضو مجموعه هنروتجربه شمع یک سالگی هنروتجربه را فوت کرد

برچسب‌ها: