هنروتجربه: شورای پروانه ساخت با کارگردانی ۲۰ نفر از متقاضیان ساخت فیلم اول موافقت کرد.

اسامی متقاضیان ساخت فیلم اول که با کارگردانی آنان موافقت شده، به شرح زیر است: سیدعلی هاشمی، پریسا گرگین، سیدمحمد رضا خردمندان، داریوش ربیعی، سیدبهروز باقری، تیام یابنده جهرمی، رضا چوبینه، محمود غفاری، محمدرضا ارجمند، سهیل موفق، محمدعلی میرزایی، علی تیموری، امیر سیدی، میثم شاه‌بابایی، پیمان قاسم‌خانی، جمشید بایرامی، سیدمیلاد صدرعاملی، مسعود شاه‌محمدی، محمد پرویزی و سیدجلال‌الدین دری.
نامبردگان فرصت دارند ظرف مدت سه ماه آینده، درخواست صدور پروانه ساخت خود را به انضمام فیلم‌نامه، توسط تهیه‌کننده حرفه‌ای خود به دبیرخانه شورای پروانه ساخت تسلیم کنند.

در میان این اسامی نام چند کارگردان فیلم اولی که فیلم هایشان در هنر و تجربه اکران شده‌اند و هم چنین هنرمندان آشنایی چون پیمان قاسم‌خانی به چشم می‌خورد.