هنروتجربه: امروز (۲۲ مهر ۱۳۹۴) روزنامه آفتاب یزد یادداشتی به قلم نزهت بادی بر فیلم «باز هم سیب داری؟» به کارگردانی بایرام فضلی منتشر کرده است. این یادداشت را که درباره فضای سورئالیستی و ترکیب عناصر ناهمگون سنتی و مدرنیسم در فیلم است را به طور کامل در زیر می‌خوانید:

باز هم سیب داری؟