هنر و تجربه: دور جدید اکران گروه هنر و تجربه از ۵ آبان آغاز می‌شود و در این شرایط خبرهای کمتری از فیلم‌های گروه هنر و تجربه در مطبوعات دیده می‌شود.

روزنامه افکار از حضور فیلم «اعترافات ذهن خطرناک من» و همین‌طور «دوران عاشقی» در جشنواره فیلم‌های ایرانی استرالیا خبر داده است. بیشتر مطبوعات هم در این روز سه شنبه ۴ آبان ماه خبر برگزاری جشنواره فیلم کوتاه تهران در پردیس سینمایی چارسو را منتشر کردند.

روزنامه سینمایی «صبا» گفتگویی با بایرام فضلی کارگردان فیلم «باز هم سیب داری؟» انجام داده است. در این گفتگوی مفصل بایرام فضلی از شرایط تولید، سال‌های دوری از نمایش و درون‌مایه فیلمش حرف زده است. فضلی در ارتباط با شرایط زمان ساخت فیلمش  و عدم نمایش در آن زمان به صبا می‌گوید: «شاید توقیف در مورد این فیلم کلمه مناسبی نباشد. فیلم من توقیف نبود، بلکه شــرایطی که در مملکت حاکم شده بود باعث شد «بازم سیب داری؟» به سمت فراموشی برود. پس از ســاخت این فیلم یکباره در محاقی افتادیم که هشت سال شرایط بر ما بسیار سخت و تلخ شد. اگر شــرایط با همان روال قبلی ادامه پیدا میکرد فیلم اکران شده بود و تا به حال فیلمهای بعدی را هم ساخته بودم. متاسفانه در طول آن هشت سال سینما به کلی به فنا رفت و همه‌چیز باعث شد سینمای ایران سیر قهقرایی پیدا کند.»

بایرام فضلی همچنین درباره پایان فیلمش و فرم خاص بصری آن می‌گوید: « شخصیت اصلی در طول فیلم دارد آزمون پس می‌دهد و آخرش هم که موفق می‌شود خودش را به موقع برساند، داس‌داران به این نتیجه می‌رسند که حال دیگر می‌شود یکی از آنها باشد. اگر شکل بصری کار را هم درنظر بگیرید، در سکانس پایانی که شخصیت اصلی شروع به دویدن می‌کند نور به آرامی از روی صورت او می‌رود و چهره‌اش در تاریکی قرار می‌گیرد. طراحی لبــاس داس‌داران و تمام ابزار و وسایل آنها سیاه است و رفتن چهره شخصیت اصلی در تاریکی و سیلوئت شــدن چهره‌اش این کد را به ما می‌دهد که قرار اســت او هم آرام آرام جزو داس‌داران شود.»