هنروتجربه: ابوالفضل صفاری کارگردان سینما بیان کرد دولت موظف است از سینمای مستقل حمایت کند.

ابوالفضل صفاری کارگردان سینما در گپی کوتاه باخبرگزاری مهر درباره وضعیت و شرایط سینمای مستقل در ایران و تفاوت آن با سینمای مستقل در جهان گفت: «در دنیا تنها دو نوع سینما وجود دارد که توانایی بازدهی اقتصادی دارد و این دو سینما شامل سینمای هالیوود و بالیوود است که این دو سینما دیگر نیازمند حمایت از سوی دولت نیستند. در کنار آن‌ها اما سینمای مستقل در تمام جهان مورد حمایت دولت‌ها قرار گرفته و بخش اعظمی از بودجه تولید را از دولت دریافت می کند.»او با اشاره به اینکه سینمای ایران در حال حاضر یک صنعت ورشکسته است، یادآور شد:« سینمای مستقل ایران ۴ سال پیش از بین رفت و آنچه امروز از سینمای مستقل در کشور باقی مانده است، تفاوت چندانی با سینمای مستقلی که در دوران دولت قبلی نابود شد، ندارد.»کارگردان «از تهران تا بهشت» با اشاره به این‌که برای داشتن سینمای مستقل در ایران باید تعریف درستی از سینما میان عوامل سینمایی وجود داشته باشد، توضیح داد: «در آمریکا دستمزد یک بازیگر هالیوودی میلیون ها دلار است، اما همین بازیگر با توجه به آگاهی از شرایط سینمای مستقل در سینمای مستقل نه تنها دستمزدی از کارگردان دریافت نمی کند بلکه مبلغی هم برای کمک به ساخت فیلم ارائه می دهد اما در ایران بازیگران همان مبلغی که برای حضور در فیلم های گیشه دریافت می کنند، همان مبلغ را هم برای حضور در سینمای مستقل می گیرند و این را قبول نمی کنند که سینمای مستقل بودجه چندانی برای تولید ندارد.» صفاری در پایان تاکید کرد:« دولت موظف است، از سینمای مستقل حمایت کند و خوشبختانه در حال حاضر مدیرانی در حوزه سینما روی کار آمده اند که با سینمای دنیا آشنا هستند و می دانند که سینمای ایران چه جایگاهی در دنیا دارد.»

فیلم ازتهران تا بهشت ابوالفضل صفاری سال گذشته در گروه هنر و تجربه اکران شد.