هنر و تجربه: طی حکمی از سوی محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر، مدیران دبیرخانه، امور سینماها ، هماهنگی، حراست و پشتیبانی فنی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر انتخاب شدند.

محمد حیدری دبیر سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم فجر سیمون سیمونیان را به عنوان مدیر دبیرخانه این رویداد سینمایی منصوب کرد. محمدرضا فرجی نیز به عنوان مدیر امور سینماها و عزت علیزاده در مقام مدیر پشتیبانی فنی حکم گرفتند. رضا بشردوست به عنوان مدیر حراست و احد صادقی هم به عنوان مدیر هماهنگی انتخاب و منصوب شدند.

سابق بر این اعلام شده بود که شهاب حسینی سمت مشاور دبیر جشنواره را خواهد داشت و سیدصادق موسوی به عنوان مدیر روابط عمومی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر فعالیت می‌کند.