هنروتجربه: دوشنبه (۲ آبان ۱۳۹۴)  موزه سینما تعطیل شد.

فردا، دوشنبه (۲ آبان ۱۳۹۴) به علت برگزاری اجلاس سران گاز و محدودیت‌های ترافیکی و امنیتی ، موزه سینما به آدرس خیابان ولیعصر، باغ فردوس، تعطیل است. به علت تعطیل بودن این مجموعه، فیلم‌هایی چون «اعترافات ذهن خطرناک من»، «خواب تلخ»، «روغن مار» و «تاج محل »که قرار بود فردا به نمایش درآیند در روزهای آینده به نمایش خود ادامه می‌دهند.