هنر و تجربه:طبق آخرین نظر سنجی پایگاه اینترنتی سازمان سینمایی دیجیتالی کردن سالن های سینما، بازگشایی خانه سینما و راه‌اندازی گروه هنر و تجربه رتبه‌های اول تا سوم مهم‌ترین اقدامات مدیریت سینما در طول دولت یازدهم را به خود اختصاص دادند.

در آخرین نظر سنجی پایگاه اینترنتی سازمان سینمایی که در بازه زمانی مهرماه و آبان ماه سال ۱۳۹۴ در سایت سازمان سینمایی منتشر شد، مهم ترین اقدامات مدیریت سینما در طول دولت یازدهم مورد سنجش قرار گرفته بود. در این نظرسنجی گزینه‌هایی شامل «جلوگیری از توزیع میجرها و سالم‌سازی شبکه نمایش خانگی»، «جدایی بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم فجر»، «راه‌اندازی گروه هنر و تجربه»، «حمایت از بخش خصوصی در جهت ساخت سالن‌های جدید سینما»، «بازگشایی خانه سینما» و «دیجیتال کردن کلیه سالن‌های سینمای ایران» مطرح شده بود که مجموعاً ۳۶۰ نفر به آن پاسخ دادند.
نتایج حاصله از داده‌های به دست آمده از پاسخ‌ها در این سنجش نشان می‌دهد که بیشترین طیف با ۳۷/۵ درصد بر این نظر هم‌عقیده‌اند که «دیجیتالی کردن سالن‌های سینما» مهم‌ترین نتایج مدیریت دو ساله دولت یازدهم در حوزه سینما بوده است. به تعبیر دیگر مخاطبان، عبور از شیوه آنالوگ و قالب نوار سلولوئید ۳۵ میلی‌متری را در بخش‌های تولید و فنی و نمایش را مورد تمجید قرار داده‌اند.
همچنین ۲۲/۲۲ درصد نیز معتقد بودند «بازگشایی خانه سینما» مهم‌ترین دستاورد به شمار می‌آید. از سوی دیگر ۲۰/۸۳ درصد نیز گزینه «راه اندازی گروه هنروتجربه» را انتخاب کردند.
از سوی دیگر ۱۱/۱۱ درصد از پاسخ‌دهندگان اعلام کردند که «حمایت از بخش خصوصی در جهت ساخت سالن‌های جدید سینما» مهم‌ترین نتیجه این دو سال مدیریت بوده و در ادامه ۵/۵ درصد نیز به« جدایی بخش ملی و بین المللی جشنواره فیلم فجر» رای داده‌اند. در نهایت با کمترین میزان ۲/۷ درصد مخاطبان  «جلوگیری از توزیع میجرها و سالم‌سازی شبکه نمایش خانگی» را مهمترین نتیجه فعالیت حضور مدیران طی دو سال اخیر عنوان کردند.

 

نظر سنجی