هنر و تجربه: هنر و تجربه بعد از مشهد، اصفهان، گرگان، اهواز و زاهدان به کاشان رسید. مجتمع سینمایی بهمن کاشان چهارشنبه ۲۷ آبان میزبان فیلم «پرویز» ساخت مجید برزگر بود. افتتاح هنر و تجربه در این شهر با نقد و بررسی این فیلم همراه شد.

مراسم افتتاحیه سینمای هنر و تجربه با تلاوت ایاتی از کلام الله مجید و سرود جمهوری اسلامی ایران آغاز شد و ریاست محترم اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان ضمن خیرمقدم حضور میهمانان و تقدیر و تشکر از امیرحسین علم الهدی مدیر این گروه، از فیلم‌سازان جوان کاشانی و اهالی اندیشه خواست تا از این فرصت به دست آمده به وفور بهره لازم را برده و با مشارکت خود حیات هنر و تجربه را استمرار بخشند. پس از آن دبیر اجرایی شورای سیاست‌گذاری سینمای هنر و تجربه امیرحسین علم‌الهدی با تبیین و تحلیل این رویکرد در سینما و نیاز فیلم‌سازان جوان به این جریان پویا، سینمای هنر و تجربه را فرایندی حاصل از اندیشه و تعمق دانست و پتانسیل کاشان را فراتر از جریان معمول و متعارف سینمای کشور تعریف کرد. علم‌الهدی با اشاره به تمدن هفت هزار ساله و اشاره به بافت و معماری کم‌نظیر این شهر از کاشان بعنوان ششمین شهری که استحقاق داشتن سینمای هنر و تجربه را داشت یاد کرد.

پس از پخش فیلم «پرویز» جلسه نقد و بررسی با حضور کارگردان فیلم و حمیدرضا آخوندنصیری مسئول نمایندگی هنر و تجربه در کاشان آغاز شد. این جلسه با مقدمه کوتاهی از مجید برزگر و طرح این سوال از سوی آخوند‌نصیری ادامه پیدا کرد که آیا پروسه تحول شخصیت پرویز می‌تواند منطقی باشد یا نه و آیا نگاه فیلم‌ساز، نگاهی روان‌کاوانه بوده است یا نه. برزگرطرح استحاله حیوانی پرویز را نادرست خواند و ترجیح داد به این پرسش که آیا پرویز به خوداگاهی رسیده است یا نه پاسخ ندهد. در ادامه یکی از تماشاگران با اشاره به نشانه‌گذاری و طرح نمادها، شهرک آتی‌ساز را نمونه شفاف یک جامعه خواند که برزگر هم موافق بود.

برزگر با نسبی تلقی کردن بعضی مفاهیم، از ساختار فیلم‌نامه‌اش دفاع کرد و ریتم کند آن را یک الزام برای فیلمش تلقی کرد. او یاداور شد که انسان در فرایند نادیده گرفته شدن می‌تواند به گونه‌ای دیگر از روایت شخصی‌اش و‌کشف آن دامن زند. او این تمایل و این نوع نگاه را در وجود هر کسی غیرممکن ندانست و گاه نگرش اگزیستانسیالیستی را بخش جدا ناشدنی از فیلمش تعبیر کرد.
کارگردان «فصل باران‌های موسمی» منطق روایی فیلمش را بی‌شباهت با جریان روشنگری ملموس در سینمای برسون ندانست. پیرنگ و بکراند ناتورالیستی اثرش را تنها آیتم غالب پرویز تعریف کرد و هر گونه اغراق یا اگزجره و تحلیل فیزیکالیته از شخصیت پرویز را منطقی ندانست. به گفته او «فیلم آرام شروع می‌شود با تعلیقی به سمت چالش می‌رود و آرام پایان می‌گیرد». برزگر پرنسیب پرویز را زاییده سینمایی می‌داند که مشقات و آلام تراژیک بشری را بی‌تکلف در قالب محنت‌نامه‌ای به صورت عینی بیان می‌کند و همزات‌پنداری را محصول این رویکرد سینمایی می‌داند. جلسه نقد و بررسی پرویز با اظهار علاقه جمع کثیری از هنرمندان، تماشاگران و اهالی سینمای نوپای کاشان به پایان رسید.