هنروتجربه: زمان نمایش  فیلم‌های گروه هنر و تجربه در سینما فرهنگ تغییر کرد.

با موکول شدن مراسم آیین دیدار فیلم «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی به روز شنبه (۷ آذر ۱۳۹۴) زمان نمایش فیلم‌های هنر و تجربه در همین روز در سینما فرهنگ تغییر کرد.

فیلم‌های «داره صبح می‌شه» به کارگردانی یلدا جبلی در ساعت ۱۵، «خاکستر و برف» به کارگردانی روح‌الله سهرابی در ساعت ۱۶:۳۰، «ماهی و گربه» به کارگردانی شهرام مکری در ساعت ۱۸ و  «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی در ساعت ۲۰:۳۰ به نمایش درمی‌آیند.