هنر و تجربه: دوره سه روزه‌ای با نام «تجربه‌هاى مستندسازى: پژوهش، مواد آرشیوى، مصاحبه» (با نمایش فیلم‌های وارونگى، گفت‌وگو با انقلاب و در فاصله دو کوچ، هر سه از ساخته‌های روبرت صافاریان) در موسسه ادبیات و مطالعات تخصصی بینارشته‌ای بهاران برگزار می‌شود. در این دوره روبرت صافاریان مستندساز و منتقد سینما و پژوهشگر سینمای مستند جلساتی به شکل کارگاهی برگزار می‌کند.

جلسه اول این دوره نمایش فیلم «وارونگى» است که توضیحاتى درباره شرایط و تجربه‌هاى ساخت فیلم و مباحث عمومی شامل؛ انتخاب موضوع، اهمیت گردآورى اطلاعات و پژوهش و تفاوت پژوهش برای فیلم مستند با پژوهش به طور عام (دستیار پژوهش)، گفتار (نریشن)،ساختار یا داستان: آیا مى‌توان از فیلمنامه فیلم مستند صحبت کرد؟ پیدا کردن نقاط یا موقعیت‌هاى کلیدی، نقش تهیه‌کننده، موضوع سفارشى و تجربیات و احساس شخصى و زیسته شده، خیانت نکردن به موضوع و پرهیز از بازى‌هاى فُرمی، در این روز مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

جلسه دوم این دوره نمایش فیلم «گفت‌وگو با انقلاب» است که توضیحاتى درباره شرایط و تجربه‌هاى ساخت فیلم و مباحث عمومى شامل؛ انواع مواد آرشیوى: فیلم، عکس، صدا،شیوه‌هاى استفاده از مواد آرشیوى، بازتدوین تاریخ مرز مواد آرشیوى و غیر آرشیوى کجاست؟، سندیت مواد آرشیوى، دستکارى مواد آرشیوى (دست بردن در کادر عکس یا تدوین متفاوت تکه فیلم‌ها)، فیلى درباره عکس یا درباره انقلاب، حال و گذشته (تاثیر تجربیات روز بر فیلم تاریخی)، فیلم-مقاله در آن بحث می‌شود.همچنین جلسه سوم این دوره نمایش فیلم «در فاصله دو کوچ» است که توضیحاتی درباره شرایط و تجربه‌های ساخت فیلم نگاه منفى به مصاحبه و دلایل آن و مباحث عمومى شامل ؛ انواع مصاحبه، تدوین فیلم مصاحبه‌محور (انتخاب تکه‌ها و خطر نابود کردن انسجام سخن مصاحبه‌شونده، رعایت اخلاق، استفاده آرشیوی)، زبان مصاحبه: مخاطب این فیلم کیست؟ (ارمنی ایران، غیرارمنی، ارمنی خارج از ایران، ….، نریشن لازم است؟ به چه زبانى؟ با چه محتوایى؟) فیلم زندگى ‌نامه‌‌اى و انواع آن: انبوهى اطلاعات و محدودیت زمان فیلم / پرسپکتیو موضوع و پرسپکتیو فیلم‌ساز / داستان یک زندگی، تکنیک غیرحرفه‌اى: مزیت یا ضعف (تاثیر آن بر بیننده و مصاحبه)، فیلم‌سازی تک‌ نفره : در غیابِ تهیه کننده و سرمایه‌گذار در آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.این جلسات از اواسط آذرماه در روزهای پنج‌شنبه از ۱۱ صبح تا ۳ بعد از ظهر برگزار می‌شوند.

برچسب‌ها: