هنروتجربه: امروز (۸ آبان ۱۳۹۴) روزنامه سینما، نقدی به قلم محمدرضا مقدسیان بر فیلم «احتمال باران اسیدی» به کارگردانی بهتاش صناعی‌ها منتشر کرده است. در این یادداشت مقدسیان با اشاره به طراحی صحنه و لباس و میزانسن و قرار گرفتن شخصیت‌ها در کنار هم به تنهایی آن‌ها اشاره کرده است. این یادداشت در زیر از نظرتان می‌گذرد:

روزنامه سینما