هنر و تجربه: با فرارسیدن اربعین حسینی سینماهای گروه هنر و تجربه روز چهارشنبه ۱۱ آذر و عصر روز سه شنبه ۱۰ آذرماه تعطیل هستند.

طبق اعلام شورای صنفی نمایش، به مناسبت اربعین حسینی سینماها از ساعت ۱۷ روز سه شنبه ۱۰ آذرماه تا پایان روز چهارشنبه تعطیل هستند. نمایش فیلم‌ها از ظهر روز پنج‌شنبه ۱۲ آذر از سر گرفته می‌شود.سینماهای گروه هنر و تجربه هم در زمان‌های اعلام شده، تعطیل هستند.