هنر و تجربه : مستندهای «ایمی»، «جای جنگ بعدی کجاست»، «سرزمین کارتل» و «بهترین دشمنان» در فهرست کوتاه اعلام شده از سوی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی به چشم می‌خورند.

آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از میان ۱۲۴ فیلم مستند ارائه شده برای اسکار، ۱۵ مستند را برای دور بعدی انتخاب کرد.«ایمی»، «جای جنگ بعدی کجاست»، «بهترین دشمنان»، «سرزمین کارتل»، «شفاف‌سازی، ساینتولوژی و زندان عقاید»، «او مرا ملاله نامید»، «دل سگ»، «زمین شکار»، «به من گوش بده مارلون»، «چهره سکوت»، «مرو»، «سه و نیم دقیقه، ۱۰ گلوله»، «چه اتفاقی افتاد خانم سیمون؟»، «ما به عنوان دوست آمدیم»، «زمستان در آتش، نبرد اوکراین برای آزادی» ۱۵ فیلم منتخب آکادمی برای دور بعد هستند.

در دور بعدی اعضای شاخه مستند آکادمی علوم و هنرهای سینمایی از میان این ۱۵ اثر، نامزدهای نهایی را برای اسکار انتخاب خواهند کرد.نام پنج نامزد نهایی ۱۴ ژانویه ۲۰۱۶ اعلام می‌شود. هشتاد و هشتمین دوره‌ی جوایز اسکار ۲۸ فوریه ۲۰۱۶ برگزار خواهد شد.

برچسب‌ها: