هنر و تجربه: سال گذشته روزنامه گاردین انگلیس مروری کلی بر فیلم‌های به نمایش درآمده در جشنواره سی و سوم فیلم فجر داشت. دربخشی از این مرور کلی به فیلم «احتمال باران اسیدی» اولین ساخته بهتاش صناعی‌ها پرداخته شده بود. در این مطلب به برخی ویژگی‌های شاخص این فیلم توجه شده است و در آخر نویسنده گاردین نوشته است: «به نظر می‌رسد که کارگردانان فیلم اولى آموزه‌هاى بسیارى برای تعلیم به کارگردان‌های تثبیت‌شده‌تر دارند.»

«احتمال باران اسیدی» که به خاطر بعضی برداشت‌های نامعمول مدتی از اکران دورمانده بود، بالاخره از ۱۸ آبان در گروه سینمایی هنر و تجربه روی پرده رفت. در بخشی از گزارش روزنامه گاردین که به فیلم «احتمال باران اسیدی» مربوط می‌شود، آمده است:

«احتمال باران اسیدى، فیلمى دیگر از بخش نگاه نو، با بازى شمس لنگرودى شاعر در نقش اصلى است. داستان فیلم کند اما با ریتمى موزون است و سفرى است در تنهایى و رشته‌هایی که ما را به پیش می‌برد و پیوند می‌دهد. تمامى این داستان بدون کلیشه‌های دراماتیک یا شعارگونه بودن، به خوبى به تصویر کشیده شده است. بازى دو بازیگر جوان، مریم مقدم و پوریا رحیمى‌سام در نقش دوستان نامتعارف مردی سالخورده استثنایى است. بخش نگاه نو که دربردارنده فیلم‌هاى کارگردانان فیلم اولى است و بخش هنر و تجربه که فیلم‌هاى هنرى و غیرگیشه‌ای‌ است، باعث افتخار این جشنواره بود. ممکن است این سوال پیش بیاید که چرا این دو بخش در رقابت اصلى جشنواره قرار نگرفته‌اند. به نظر می‌رسد که کارگردانان فیلم اولى آموزه‌هاى بسیارى برای تعلیم به کارگردان‌های تثبیت‌شده‌تر دارند.»