هنروتجربه :گروه هنر و تجربه شهادت امام رضا (ع) را به عموم شیفتگان آن حضرت تسلیت می‌گوید.