هنر و تجربه: موسیقی‌هایی که انیو موریکونه برای فیلم «موجود» جان کارپنتر ساخته بود اما در نسخه نهایی فیلم استفاده نشده بود، در جدیدترین ساخته کوئنتین تارانتینو، «هشت نفرت‌انگیز»، به کار می‌رود.

کوئنتین تارانتینو در این باره می‌گوید: «در ذهنم به این فکر می‌کردم که چنین فیلمی نیاز به موسیقی اورژینال دارد. تا اینکه با موریکونه دیدار کردم اما درگیر پروژه دیگری بود و وقت نداشت تا در بازه یک‌ماهه‌ای که من فرصت داشتم موسیقی بسازد. تا اینکه او با توجه به تمی که از فیلمم برایش توضیح دادم پیشنهاد استفاده از موسیقی «موجود» را داد.»

از موسیقی ارکسترالی که موریکونه برای موجود ساخت، کارپنتر تنها قطعات کمی را در نسخه نهایی این فیلم استفاده کرده بود. تارانتینو ادامه می‌دهد: «موریکونه به من گفت که می‌توانم تم کلی اثر را برایت بنویسم و با استفاده از بقیه بخش‌های استفاده نشده فیلم «موجود»، آن‌وقت برای فیلمت موسیقی اورژینالی که تاکنون در فیلم دیگری استفاده نشده، داشته باشی.»

«هشت نفرت‌انگیز» روز ۸ دسامبر در یک افتتاحیه در لس آنجلس به نمایش درآمد و روز کریسمس به اکران عمومی در می‌آید. شایان ذکر است فیلم «موجود» در ماه‌های گذشته در گروه هنر و تجربه به نمایش درآمده بود.