هنر و تجربه: «خواب تلخ» فیلمی از محسن امیر یوسفی در مجتمع سینمایی کاشان اکران شد و با استقبال گرم اهالی سینما و مردم کاشان مواجه شد. مازیار فکری ارشاد منتقد سینما در ابتدای جلسه با توضیح اجمالی در مورد نگاه و رویکرد امیر یوسفی به سینما با توجه به بومی بودن اثر خواب تلخ را در نوع خودش یک استثنا تعبیر کرد.

مجری برنامه با طرح این سوال که آیا آن‌چه در فیلم دیده شد مبتنی بر فیلم‌نامه بوده یا بخشی از ان بصورت بداهه و عینی در وضعیت صورت گرفته با پاسخ منفی امیر یوسفی مواجه شد که فیلم خود را کاملا مبتنی بر فیلمنامه دانست. در این بین یکی از تماشاگران با اشاره به انتخاب یک ما به ازا که برای عزراییل انتخاب شده بود. رویکرد طنز کارگردان را عالی توصیف کرد. اشاره فکری ارشاد به بخش‌های سوررئالیستی فیلم و بازگشت به رئالیسم با این پاسخ امیر یوسفی روبرو شد که گاه طنز کارکرد وارونه دارد و مفهوم طنز گاه تراژیک می‌شود و بطور حتم نمی‌توان گفت فیلم از جنسی سوررئالیستی برخوردار است او با اشاره به میان‌نویس‌های داخل فیلم آن‌ها را به فاصله گذاری برشتی تشبیه کرد و گفت: برایم جالب بود که هر پرده تعریف خاص خودش را داشته باشد.

امیر یوسفی با اشاره به بازی اسفندیار و ری‌اکشن‌های او این نوع بازی را در نوع خودش عالی توصیف کرد و گفت اصلا توقع آن‌ را نداشته است. امیریوسفی فضا و جنس سینمایش را در تعارض با سینمای کیارستمی توصیف کرد. او با نگاهی نوستالوژیک موسیقی اصیل و حتی کلاه نمدی را یکی از هویت‌های فیلم خود دانست. او استفاده از تلویزیون را به عنوان استعاره‌ای نسبتا مدرن برای نشان دادن عزراییل دانست و از کلیشه‌های معمول در بازی برای نشان دادن مرگ انتقاد کرد. با توجه به نابازیگر بودن اسفندیار، سیر و سلوک او و شخصیت پردازی را تا رسیدن به سنگ عشق علی کاملا بر اساس فیلم‌نامه دانست اما سبک فیلم‌نامه‌اش را بر اساس پرورش شخصیت ندانست بلکه این سلوک را برای اسفندیار شخصی دانست. در ادامه فکری ارشاد اسفندیار را یک استثنا در شخصیت‌های طنز ایران خواند.

امیر یوسفی فیلم خواب تلخ را نتیجه سال‌ها همزیستی و هماهنگ شدن شدن با آدم‌های پیرامون خودش دانست و سادگی و بی‌پیرایگی این سینما را جذبه اصلی و انگیزه بنیادین ساخت خواب تلخ تعبیر کرد. جلسه نقد با تشویق تماشاگران و امضای پوستر فیلم توسط دوست‌دارانش به پایان رسید.421230564_29976_7063535171752906022

برچسب‌ها: