هنر و تجربه: روز سه شنبه ۲۲ دی‌ماه پردیس‌های سینمایی چارسو و کوروش سئانس‌های فوق‌العاده‌ای را برای فیلم‌های هنر و تجربه درنظر گرفته‌اند. دو فیلم «خواب تلخ» و مستند بلند «من ناصر حجازی هستم» دو فیلمی هستند که سئانس‌های اضافه‌ای در اختیار آن‌ها قرار داده شده است.

پردیس چارسو فردا سه‌شنبه ساعت ۱۴٫۳۰ برای «خواب تلخ» به کارگردانی محسن امیریوسفی و ساعت ۲۳ برای مستند سینمایی «من ناصر حجازی هستم» سئانس فوق‌العاده درنظر گرفته است و در پردیس کوروش نیز این مستند در ساعت ۱۴ سئانس فوق‌العاده دارد.«خواب تلخ» این روزها پرفروش‌ترین فیلم هنر و تجربه است و فروش مستند «من ناصر حجازی هستم» نیز بعد از رفع توقیف روند صعودی به خود گرفته است.