هنر و تجربه: مدیردبیرخانه سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر گفت:« ظرفیت آثار بخش‌های مختلف جشنواره فیلم فجر تغییری نخواهدکرد و هیچ فیلمی به هیچ بخشی اضافه نخواهد شد.»

به گزارش ارتباطات و اطلاع رسانی سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر، سیمون سیمونیان درباره فیلم‌های رسیده به دفتر دبیرخانه جشنواره عنوان کرد:« هیچ فیلمی در بخش‌های مختلف جشنواره کم یا زیاد نخواهد شد.»
او افزود:« تنها بعضی از فیلم‌ها در حال طی کردن آخرین مراحل فنی خود هستند تا نسخه DCP شان را تحویل دبیرخانه دهند و چنانچه نسخه نهایی اثری در زمان مقرر به دبیرخانه نرسد درباره جابجایی اثری دیگر تصمیم‌گیری می‌شود اما تاکید می‌کنم ظرفیت بخش‌های مختلف جشنواره تغییری نخواهد کرد. »
سیمونیان یادآور شد:« واحد پشتیبانی فنی جشنواره در حال پیگیری آخرین وضعیت آماده‌سازی فیلم‌هاست و بخش پشتیبانی فنی با جدیت در حال هماهنگی با استودیوهای فنی هستند و تلاش شبانه روزی برای تحویل نسخه‌های نهایی ادامه دارد. »