هنر و تجربه: در سی‌وچهارمین جشنواره فیلم فجر شاهد حضور ۱۱ فیلم در بخش هنروتجربه هستیم. «اینجا کسی نمی‌میرد» به کارگردانی حسین کندری، «برداشت دوم از قضیه اول» به کارگردانی پویان باقرزاده، «تمرین برای اجرا» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «چهارشنبه» به کارگردانی سروش محمدزاده، «سینمانیمکت» به کارگردانی محمد رحمانیان، «سگ و دیوانه عاشق» به کارگردانی علی‌محمد قاسمی، «قیچی» به کارگردانی کریم لک‌زاده، «گاهی» به کارگردانی حمیدرضا رحمانی، «ممیرو» به کارگردانی هادی محقق، «نیم‌رخ‌ها» به کارگردانی زنده یاد ایرج کریمی و «یک شهروند کاملا معمولی» به کارگردانی مجید برزگر فیلم‌هایی هستند که قرار است در بخش هنر و تجربه به نمایش درآیند. به همین بهانه در زیر مروری تصویری بر این ۱۱ فیلم داریم که از نظرتان می‌گذرد.

 

نیم‌رخ‌ها
نیم‌رخ‌ها
نیم‌رخ‌ها
نیم‌رخ‌ها
تمرین برای اجرا
تمرین برای اجرا
تمرین برای اجرا
تمرین برای اجرا
یک شهروند کاملا معمولی
یک شهروند کاملا معمولی
یک شهروند کاملا معمولی
یک شهروند کاملا معمولی
سینما نیمکت
سینما نیمکت
سینما نیمکت
سینما نیمکت
ممیرو
ممیرو
ممیرو
ممیرو
گاهی
گاهی
قیچی
قیچی
قیچی
قیچی
سگ و دیوانه عاشق
سگ و دیوانه عاشق
سگ و دیوانه عاشق
سگ ودیوانه عاشق
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
چهارشنبه
برداشت دوم از قضیه اول
برداشت دوم از قضیه اول
برداشت دوم از قضیه اول
برداشت دوم از قضیه اول
اینجا کسی نمی‌میرد
اینجا کسی نمی‌میرد
اینجا کسی نمی‌میرد
اینجا کسی نمی‌میرد